REGÂİP Kandiliniz Mübarek Olsun... - Gulen Koyu Resmi Web Sitesi...

Gönderen Konu: REGÂİP Kandiliniz Mübarek Olsun...  (Okunma sayısı 17051 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

 • Fatih Akyol
 • Aktif Visirli
 • *
 • İleti: 334
 • Cinsiyet: Bay

Hikmetleri  -Receb’in ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir. Bu geceye Regaib gecesi ismini melekler vermişlerdir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. ALLAHü teâlâ, bu gecede, müminlere, ragibetler ihsanlar, ikramlar yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir. Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan, hiç değilse bir günlük kaza namazı kılmalı! Kazası olmayan da nafile namaz kılar, Kur’an-ı kerim okur, tesbih çeker, tövbe istiğfar eder. Perşembe günü oruç tutup, gecesini de ihya etmek çok sevaptır. Receb ayında oruç tutmak faziletlidir.

Peygamberimiz (a.s.m)’ ın Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ay Receb ayıdır. Bu Receb ayında oruç tutmanın muazzam, muhteşem sevabları var. Bir de bu ayda sevablar kulların defterlerinin sevab hanelerine, bol bol dökülmesi dolayısıyla da recebül esabb denmiştir. Yâni, sevabların bol bol, şarı şarıl, gürül gürül döküldüğü ay demek... Sabbe, Arapçada dökmek demek... Nehrin de böyle dağlardan çağlayarak akıp da döküldüğü yere münsab derler; o da aynı kökten... Receb-ül esabb; ALLAH'ın rahmetinin cûşe gelip, ikram ü ihsanâtının şarıl şarıl, güldür güldür kullara geldiği ay demektir.

din alimleri kitaplarında yazmışlar ki, bu ay ekim, ekme, ayıdır. Sevaplı işler, oruç tutmak, tevbe etmek vs. güzel şeyler yapılır. Bir mahsulün ekilmesi gibi ziraat, ekim ayıdır. Şa'ban bakım ayıdır. Ramazan biçim ayıdır, yâni mahsulün alındığı aydır demişler. Demek ki Receb ayı, bizi Ramazan ayına hazırlayan bir mevsimin ilk adımı olmuş oluyor.

Onun için, "Receb ayı tevbe ayıdır." (ayıdır) demişler. Yâni kul ne yapacak?.. "Yâ Rabbi! Ben anlayamamışım, hatâ etmişim, bilememişim, suçluyum, kusurluyum; beni affet..." diyerek hatâsını itiraf edip, hatâsından dönerek, Cenâb-ı Hakk'ın yoluna girecek.


 Regaib ile ilgili ayet-i Kerimeler  Regâib kelimesi Kur'an'da geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır .

Ayrıca, "Şüphesiz ALLAH’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, ALLAH’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin." (Tevbe Suresi, 36) Hz. Peygamber’in ( a.s.m ) ( aşağıda hadisler bölümünde bulunan) bir hadisinde, ayet-i kerimede işaret buyurulan haram ayların, Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları olduğu vurgulanmaktadır: "


 İlgili Hadis-i Şerifler  • Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. [Miftah-ül-cenn

• Ramazan ayı dışında ALLAH rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır.) [Ebu Yala>

• Şu beş gecede yapılan duâ geri çevrilmez. Regaib gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.) [İbn-i Asâkir>

• “Receb-i Şerîf’in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur.” buyuruyorlar. (Camiu-s sağir)

• İbn-i Abbas -radiyALLAHu anh- Hazretleri: “Resulullah -sallALLAHu aleyhi ve sellem- Recep ayında bazen o kadar çok oruç tutardı ki, biz O’nu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki, biz O’nu hiç oruç tutmayacak zannederdik.” buyurmuştur. (Müslim)

• Muhakkak zaman, ALLAH’ın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Yıl on iki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Ve üçü ard arda gelmektedir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem bir de Cemaziye’l-âhirle Şaban ayları arasında gelen Mudar kabilesinin ayı Recep ayıdır." (Buhârî, Tefsir, Sure, 8,9)

• "Recep ayı ALLAH’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, 1/423)

• Yine mübarek üç aylardan ilki olan Receb ayının önemi ve değeri hakkında Enes b. Malik ( r.a. )'dan şöyle rivayet edilir: Receb ayı girdiğinde Hz. Peygamber şöyle derdi: "ALLAHım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259)

• Receb’in ilk cuma gecesini ihya edene, ALLAHü teâlâ, kabir azabı yapmaz. Duâlarını kabul eder. Yalnız, 7 kimsenin duasını kabul etmez: Faizci, Müslümanları aşağı gören, ana babasına eziyet eden, Müslüman olan ve dinin emirlerine uyan kocasını dinlemeyen kadın, çalgıcı, livata ve zina eden, beş vakit namazı kılmayan. [Bu günahlardan vazgeçmedikçe, duaları kabul olmaz.> [Saadet-i Ebediyye>

• Receb büyük bir aydır. ALLAH bu ayda hasenatı kat kat eder. Receb ayında bir gün oruç tutana, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır. On gün oruç tutana, ALLAH istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, “Geçmiş günahların affoldu” der. Receb ayında ALLAHü teâlâ Nuh aleyhisselamı gemiye bindirdi ve o da, Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti. [Taberânî>

• Kim Receb ayında, takva üzere bir gün oruç tutarsa, oruç tutulan günler dile gelip “Ya Rabbi onu mağfiret et” derler. [Ebû Muhammed>

• Hz. Aişe ( r.a ) validemiz, “Resûlullah, pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmaya çok önem verirdi.” buyuruyor. Çünkü Hadis-i Şerifte, “Ameller ALLAHü teâlâya pazartesi ve perşembe günleri arz edilir. Ben de amelimin oruçlu iken arz edilmesini istiyorum.” buyururdu.


Şu Dünyada kimi insan sade yaşar,kimi insan ise sadece yaşar....

 • Aktif Visirli
 • *
 • İleti: 978
 • Cinsiyet: Bay
 • GSM: 0561 611 1036
 • Kan Grubu: Seçmediniz
ÜÇ AYLAR
« Yanıtla #1: 04 Ağustos 2007 - 12:08 »
 • Yayınlama
 • İslâm'ın mübarek saydığı hicrî kamerî aylardan Recep, Şaban ve Ramazan ayları. Bu aylar ve diğer dokuz ayın süreleri, ayın hareketlerine göre belirlenmektedir. Kameri ayların süresi, şemsî ayların süresine nazaran değişiklik arzeder. Kamerî sene, şemsî seneden on bir gün daha kısadır. Ayrıca kamerî ayların diğer bir özelliği şemsî aylarda olduğu gibi senenin aynı mevsimine değil, değişik mevsimlerine tesadüf etmesidir. Mesela, kamerî bir ay olan Ramazan ayı, senenin mevsimlerini dolaşır. Hicrî ve kamerî aylar arasında küçük önem taşıyan ve "üç aylar" diye adlandırılan Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylar olarak kabul edilirler. Bu ayların Müslümanlarca önemli ölçüde değer kazanmasının sebepleri arasında Hz. Peygamber (s.a.s)'in bu aylar hakkında verdiği haberler gösterilebilir. Rasûlüllah (s.a.s) bir hadis-i şerifinde; "Recep ALLAH'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır" buyurmuştur. Ayrıca Peygamber Efendimiz, Receb ayı girince, " Âllahım! Receb ve Şabanı bize mübarek kı!! Bizi Ramazana ulaştır" diye dua ederdi.

  Üç ayların değerini ifade eden diğer bir önemli özellik ise beş mübarek kandil gecesinden dördünün bu aylar içinde olmasıdır. Regaib gecesi, Recep ayının ilk cuma gecesine, Mirac gecesi, Recep ayının yirmi yedinci gecesine, Berat gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesine, Kadir gecesi ise Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlar.

  Hz. Peygamber (s.a.s) Şaban ayında çok oruç tutardı. Hz. Aişe, Rasûlüllah (s.a.s)'ın bu aydaki orucu hakkında şöyle der: "Şaban ayındaki kadar çok oruçlu olduğu bir ay görmedim" (Tecrid-i Sarih, VI, 295).

  Ramazan ayının fazileti ise çok daha yücedir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: "Ramazan geldiğinde Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır" (Müslim, Kitâbu's-Sıyam, 1).

  Receb ve Şaban ayları, rahmet ayı olan Ramazanı karşılayan aylar olup Ramazan ayının müjdecisidir. Dinimizde ayrı bir değeri olan üç ayların, kişide insanî özelliklerin olgunlaşmasında ve iradenin kontrol altına alınmasında rolü büyüktür. Zira Receb ve Şaban aylarının feyzinden ve bu aylarda bulunan Regaib, Mirac ve Berat gecelerinin rahmetinden istifade yolunu tutan bu kişi Ramazan ayında ise her türlü kötülükten kendini uzak tutar ve insanî vasıflarının artmasına gayret eder. Nihayet Kadir gecesinde yapacağı ibadet ve tevbe ile manevî hazza ulaşır.

  Bu nedenle özellikle, bu aylarda bol bol istiğfar etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kur'ân okumak ve dua etmek en uygun davranışlardır.
   
  {alt}

  • Aktif Visirli
  • *
  • İleti: 55
  • Cinsiyet: Bay
  • ölümsüz olmaya karar verenler,ölümden korkmazlar
  Tüm Müslüman Aleminin Regaip Kandilini hayırlı bir şekilde değerlendirmesini yüce ALLAH tan dilerim.


  Regaip Kandiliniz Mubarek Olsun
  büyüt dediler ufkunu büyüdü yalnızlığım

  • *** asi_kar ***
  • Süper Moderatör
  • *
  • İleti: 706
  • Cinsiyet: Bayan
  • Sevmek YÜREKLİ olana yakışır(!)
   • antoloji
  Regaib Kandiliniz Mübarek olsun...

  Yüce Mevlâya Hamd-ü senâlar olsun ki, bizleri yeni bir manevi mevsime; Üç Aylar'a ulaştırdı. Üç aylar denilince toplumumuzda, kameri aylardan olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları kastedilir. Peygamberimiz Hz. Muhammet (s.a.s.) Üç Aylar'a işaret ederek şöyle dua ederdi: 'ALLAH'ım, Recep ve Şabanı bize bereketli kıl ve bizi sağlıkla Ramazan'a kavuştur.' Bu vesileyle bizler de manevi zenginliklerle dolu olan bu mana ikliminin hakkımızda hayırlara vesile olmasını ALLAH'tan niyaz ederiz.

  Üç Ayların ilki olan Recep ayına girmiş bulunuyoruz. Temmuz 3-4 bağlayan gece de mübarek Regaip Kandilidir.

  Regaip Kandili; Mü'minlere ALLAH'ın rahmetinin bol verildiği, yapılan dua ve ibadetlerin kabul edildiği gece demektir. Regaip Kandili; Miraç, Berat Kandillerini, özellikle Ramazan ayını ve bu ayda bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesini, ayrıca da Ramazan ve Kurban Bayramlarını müjdeleyen mübarek bir gecedir.

  Bu gece, yalvarış ve yakarışların Yüce Mevlâ'ya sunulduğu ve O'nun rahmetinden af istenildiği umut, huzur ve müjde gecesidir. Gönül dünyamızı bulandıran haset, kin, düşmanlık gibi kötü duygulardan temizleyelim. Aramızdaki dargın ve küskünlükleri kaldıralım. Birbirimize sevgi ve saygı ile yaklaşalım. (BU ÖNEMLİ)Etrafımızı saran düşmanlıklara karşı birlik ve beraberlik içinde olalım. Müslümanların selameti, dünyada birlikte yaşamak zorunda olan tüm insanlığa barış ve hoşgörünün sağlanması için Cenab-ı Hak'ka samimi olarak dua edelim.

  Esenlikler üzerinize olsun... Bütün dualarınız bu gece kabul olsun inşALLAH ...
  Selam ve dualarımla...

  "Sabret ki her şey hissettiğin kadar derin ve sonsuz olsun...

  Sabret ki her şey gönlünce olsun... "

  • Aktif Visirli
  • *
  • İleti: 1.039
  • Cinsiyet: Bay
  • GSM: 05434567062
  Bütün köylülerimiz Regaip Kandilini kutlarım...

  • Süper Moderatör
  • *
  • İleti: 632
  • Cinsiyet: Bay
            Tüm Müslüman aleminin Regaip kandilini kutlar,geçmişlerimizin ruhlarının ŞAD olmasına vesile olmasını Yüce ALLAH'tan niyaz ederim.

  • Mustafa Genç
  • Aktif Visirli
  • *
  • İleti: 252
  • Cinsiyet: Bay
  • GSM: 05364771761
  tum islam aleminin kandilini kutlarım
  mustafa genç

  • Arşela

  • Ziyaretçi

  • Ömer Düzenli
  • Aktif Visirli
  • *
  • İleti: 2.750
  • Cinsiyet: Bay
  • GSM: 05356886550
  tüm islam aaleminin regaip kandilini kutluyorum
  ALLAH'ım! Hakkımızda Hayırlı Gördüğünü Gönlümüze Razı Eyle!!!

  • 61HACI61

  • Ziyaretçi
  KIYMETLI MUSLÜMAN KARTESLERIM REKAIB KANTILINIZ MUBAREK OLSUN HAYIRLARA VESILE OLSUN INSALLAH ALLAH HERGESE GÖNÜLTEN ISTETIGINI VERSIN ALLAH NIYETLERIMIZI KABUL ETSINNNNNNN TUALARIMIZI KABUL ETSIN INSALLAH

  BEN MEHMET ALI OGLU HACI MUSTAFA AKYOL ALMANYA BERLINNNNNNNN

  • Aktif Visirli
  • *
  • İleti: 25
  • Cinsiyet: Bay
  bütün müslaman aleminin ve tüm köyluleriminmubarek kandilini kutlarim.nice mutlu huzurlu bereketli kandilleri hepberaber...

  • O Bir Visirli
  • *
  • İleti: 10
  • Cinsiyet: Bay
   • www.eforkalip.com.tr
  Tüm İSLAM aleminin ve hemşehrilerimin Regaip kandilini tebrik eder hayırlara vesile olmasını Yüce ALLAH'dan dilerim

  • yusufyazıcı

  • Ziyaretçi
           
          Tüm İslam aleminin Regaip kandilini kutlar, nice mübarek gecelere gitmemizi yüce ALLAH' tan niyaz ederim.
          Saygı ve sevgilerle.....   Yusuf YAZICI / DERNEKPAZARI/GÜLEN KÖYÜ

  • Nurten AKYOL
  • Aktif Visirli
  • *
  • İleti: 2.424
  • Cinsiyet: Bayan
  • Güvenilmek, sevilmekten daha büyük iltifattır...
  Tüm islam aleminin kandilini kutlarım. Hepinizden dua beklerim. ALLAHa emanet olun.

  Bir insanın akıllı davranması için üç yol vardır:
  Birincisi, iyi düşünmektir, bu en soylusudur.
  İkincisi, taklit etmektir; bu en kolayıdır.
  Üçüncüsü, denemiş olmaktır; bu en acısıdır.

  Konfüçyüs


  İnsanoğlu hilekardır kimse bilmez fendini, kime iyilik yaparsan ondan kolla kendini. . . !

  • Yavuz BİBER
  • Süper Moderatör
  • *
  • İleti: 945
  • Cinsiyet: Bay
  • BENİ KÖYÜMÜN YAĞMURLARINDA YIKASINLAR...
   • ELİFİM ALIŞVERİŞ MERKEZİ
  • GSM: 0536 324 90 35
  • Kan Grubu: Seçmediniz
              Rabbim Regaip gecemizi en iyi şekilde idrak edip,manevi havasından faydalanmayı hepimize nasip etsin.Sağlık,huzur ve maneviyatla dolu nice regaip gecelerine.....Dualarınızda yer almak umuduyla.A...E...O...
  desen 49

  • Gültane Isildar
  • Aktif Visirli
  • *
  • İleti: 595
  • Cinsiyet: Bayan  YÜCE ALLAH(cc) bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder.
  ' yok mu tövbe eden ; tövbesini kabul edeyim...'
  'yok mu rızık isteyen ;  rızık vereyim...'
  'yok mu şifa isteyen ;  şifa vereyim...'
  'yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim...'
       diye tan yeri agarıncaya kadar hitap eder...   
                                                         ibn-i mace
  Niceleri Geldi , Neler İstediler,
  Sonunda Dünyayı Bırakıp Gittiler:
  Sen Hiç Gitmeyecek Gibisin , Değil Mi?
  O Gidenler De Hep Senin Gibiydiler
                            
  Ömer Hayyam
   
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  Sultan Mahmut bir gün vezirlerinin hepsini toplayıp, bana bir yüzük yaptırın ve üzerine öyle birşey yazdırın ki ona her baktığımda, hüzünlüysem neşeleneyim, neşeliysem hüzünleneyim diye buyurmuş.
  Vezirler toplanmışlar dört bir yana haber salmışlar. Sonunda bir gün yüzükle sultanın karşısına çıkmışlar, yüzüğü vermişler. Sultan Mahmut tamam işte bu demiş. yüzüğün üzerinde
  " BU DA GEÇER YA HU"
  yazıyormuş....

  • Aktif Visirli
  • *
  • İleti: 273
  • Cinsiyet: Bay
  • CAHIL KIMSENIN YANINDA,KITAP GIBI SESSIZ OL.
  • GSM: +491783744775
  Regaib,ragbet olunan sey demektir.Regaib,farz namazlarla birlikte kilinan
  sünnetlerden baska nafile namazlara verilen genel bir isimdir.
    
       Recep ayinin ilk Cuma gecesine de Regaib denir.Bu geceye bu adin
   verilmesinin sebebi,bol ihsan ve bagislar olmasindan dolayidir.Bu
   gecede de bütün mübarek gecelerde de oldugu gibi nafile ibadetler
   yapilir,namaz kilinir Kur`an-i Kerim okunur ve dua edilir.Bu gece yapilacak
  dualarin kabul olunacagini Peygamberimiz (S.A.V)söyle bildirmektedir:

  "Bes gece vardir ki,onlarda yapilan dualar geri dönmez.Bu geceler;Recebin ilk Cuma
  gecesi,Sabanin onbesinci gecesi,Cuma geceleri,Ramazan Bayrami gecesi veKurban
  Bayrami  gecesidir.

   Rabbim bu geceleri bizlere hakkiyla yasayanlardan eylesin .Amin
    
    REGAIB KANDILINIZ SIZLERE, BIZLERE VE TÜM ISLAM ALEMINE MÜBAREK
  OLSUN.Amin
  DENIZ GIBI MAL KAZAN,
  FAKAT SEN ÜZERINDE
  GEMI OL

  • *** asi_kar ***
  • Süper Moderatör
  • *
  • İleti: 706
  • Cinsiyet: Bayan
  • Sevmek YÜREKLİ olana yakışır(!)
   • antoloji
  ALLAH'ım dualarımızı ve dileklerimizi kabul etsin inşALLAH . Köylülerimize selam olsun ...
  "Sabret ki her şey hissettiğin kadar derin ve sonsuz olsun...

  Sabret ki her şey gönlünce olsun... "

  • kardelen
  • Aktif Visirli
  • *
  • İleti: 770
  • Cinsiyet: Bayan
  • fotto
  tüm din kardeslerimin regaib kandili mübarek olsun.
  ALLAHc.c. dualarinizi kabul etsin ins.

  • dursun ersin biber
  • Aktif Visirli
  • *
  • İleti: 139
  • Cinsiyet: Bay
  • GSM: 05326451473
  kalbimizden ALLAH dilimizden LAİLAHE İLLELLAH gönlümüzden RESULLULLAH eksik olmasın

  dualarımız kabul Regaib kandilimiz mübarek olsun.
  ÇOK  ŞÜKÜR...


   


  Facebook Yorumları

           
  Twittear