Erken Zamanlarda Köy ve Çevresi

GÜLENDER Üyeliği


Kullanıcı Bilgisi

 
 
Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. Aktivasyon epostanız mı yok?

Gülen Köyü Hakkında

Kültürümüz

İstatistikler

  • stats Toplam Üye: 1.739
  • stats Toplam İleti: 62.277
  • stats Toplam Konu: 9.603
  • stats Toplam Kategori: 7
  • stats Toplam Bölüm: 152
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2.613

Erken Zamanlarda Köy ve Çevresi

..:: Erken zamanlarda Köy ve çevresi ::..

Gülen Köyü (Visir); Osmanlı dönemi ilk yazylı tarih kaynağı olan 1486, 1515, 1553 ve 1583 tarihli Tahrir Defterleri'nde "Karye-i Ohlara nam-ı diğer Visir" olarak kayıtlıdır.

1486 ve sonraki Tahrir Defterlerinden de anlaşılmaktadır ki köyün kuruluş tarihi çok daha ön-celere dayanmaktadır.

Osmanlı öncesi kaynaklar ve belgelerde her ne kadar Visir adı geçmese de Visir'in de içinde bulunduğu Of-Çaykara-Dernekpazarı yöresi (Solaklı Vadisi)'nde Hz. İsa'dan yüzyıllar önce (M.Ö.) yaşayan buraların yerli halkları bulunuyordu. Visir'de şu anda kullanılmakta olan bazı yer adları'nın incelenmesinden de bu tesbitimiz doğrulanmaktadır. Örneğin; köyün eski adlarıyla mahalleleri olan Rimandoz, Trakli, Kazeno vs...

Ksenephon'un Anabasis'i..

Tarihi metinler-belgeler incelendiğinde görüyoruz ki; M.Ö. 430-355 yıllarında yaşamış olan Filozof, Tarihçi ve Yönetici Ksenephon'un "Anabasis-Onbinlerin Dönüşü" isimli eseri Trabzon ve çevresinden bahseden ilk yazılı kaynaktır.

Ksenephon'un bu eserinde; Onbin kişilik ordusuyla Erzurum-Bayburt yolu üzerinden Trabzon'a gelişi, bu yöredeki halklar ve geçtikleri yerlerle ilgili "Anabasis"te verdiği bilgilerden yola çıkarak yapılan yer tesbitlerinden (alan çalışmalarından) anlaşılıyor ki; Onbinler şimdiki Çaykara-Bayburt güzergahı üzerinde olan Madur daşına çıkmışlar, buradan karadenize inmişlerdir. Ksenephon, buralarda yaşayan toplulukları ve onların bazı özelliklerini anlatyıor ve bunların yörenin yerlileri olduğunu belirtiyor.

Gülen Köyü'nün halen yaylası olan Öküzlü'nün de Madur daşı etrafında bulunması, ve buralarda Trabzon'un ilk yerli halklarının yaşamakta olmaları, bu bölgedeki iskanın ilk yazılı metinler dönemine yani M.Ö. 400'lü yıllara kadar uzandığını ortaya koymaktadır.

Arrianus'un Periplo'su..

Gülen Köyünün de içinde bulunduğu Solaklı Vadisi ile ilgili bir diğer eski kaynak da M.S. 131-132 yıllarynda Arrianus'un yazdığı "Periplo" (Gemi Yolculuğu) isimli eserdir. Arrianus deniz yolu ile Sürmene/Araklı limanına çıkarak doğuya doğru Rize/Pazar'a kadar olan Roma garnizonunu denetler. Trabzon'dan doğuya doğru bölgedeki nehirleri sayan Arrianus, Ofi/bugünkü Solakly Deresi civarynda yaşayan yerli halklardan bahseder ve Ofi/Solaklı Nehri'nin Colchiler/Kolkhlar'ın bölgesini Tsannica'dan ayırdığını belirtir. Tsan/Sanni/Canlar'ın bugün dahi son derece savaşçı ve Trabzonluların (Trabzon şehrinde oturan Yunanlı kolonicilerin) can düşmanı olduğunu belirtiyor. O gün Romalılara haraç veren ve Kralsız bir halk olan Canlar Trabzon'un güneyine düşen Gümüşhane/Canca'dan, Trabzon'un doğusundaki Solaklı deresine kadar uzanan topraklarda yaşamaktaydılar.

Arrianus'un verdiği bilgilerden; M.S. 131-132 yıllarında Gülen köyünün de bölgenin yerli halklarınca meskun olduğu sonucunu çıkarmak mümkündür.


Bir Önceki Sayfaya Dönün...

Mobil Uyglaması

Son Üyeler

         
Twittear