Gülen Köyü Derneği

Kullanıcı Bilgisi

 
 
Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Gülen Köyü Hakkında

Kültürümüz

İstatistikler

  • stats Toplam Üye: 1.751
  • stats Toplam İleti: 62.363
  • stats Toplam Konu: 9.661
  • stats Toplam Kategori: 7
  • stats Toplam Bölüm: 152
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2.613

Gülen Köyü Derneği

..:: GÜLENDER BANKA HESAP NUMARALARI ::..

Banka Ziraat Bankası
Şube Adı 0700 - ZEYTİNBURNU ŞUBESİ
Swift Kodu  
Hesap Tipi Hesap No IBAN
TL Hesabı 57933517-5001 TR52 0001 0007 0057 9335 1750 01

Banka Türk Ekonomi Bankası
Şube Adı 0427- MECİDİYEKÖY ŞUBESİ
Swift Kodu  
Hesap Tipi Hesap No IBAN
TL Hesabı 299761 TR62 0003 2000 0640 0000 2997 67
USD Hesabı 299768 TR35 0003 2000 0640 0000 2997 68
EUR Hesabı 299769 TR08 0003 2000 0640 0000 2997 69
GBP Hesabı 299770 TR78 0003 2000 0640 0000 2997 70

İstanbul'daki Gülen Köylüleri Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği

Adres: Haznedar Mah. Kınalı Cad. Seyran Sok. No: 2 Kat: 4 DKV Vakfı Güngören / İSTANBUL

Tel: 0 212 677 53 61


..:: GÜLEN KÖYÜ DERNEĞİ ::..

İSTANBUL'DAKİ GÜLEN KÖYÜ DERNEĞİ HAKKINDA

DERNEK YÖNETİM

Başkan:
B.Yardımcısı:
Genel Sekreter:
Sayman:


 

 KURULU ÜYELERİ:

 Ali AYAZOĞLU
 Yavuz BİBER
 İhsan Erkan YAZICI
 Hakan KÜÇÜKALİOĞLU
 Dursun BİBER
 Hasan YILMAZ
 İrfan KORKMAZ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ :

İstanbul'daki Gülen Köylüleri Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği

Adres: Kınalı Cad. DKV Vakfı Güngören / İSTANBUL

   Tel: 0 212 677 53 61
  Fax: 0 212 677 53 61


TRABZON'DAKİ GÜLEN KÖYÜ DERNEĞİ HAKKINDA

DERNEK YÖNETİM

Başkan:
B.Yardımcısı:
Genel Sekreter:
Sayman:


 

 KURULU ÜYELERİ:

 Ali DÜZEN
 İbrahim DÜZENLİ
 Dursun Ali AKYOL
 Ersin AKYOL
 Baki BEKTAŞ
 Muhammet BİBER
 Adem AKYOL
 Ali Cemal YILMAZ
 Erdal AKYOL
 Lokman Hekim YILMAZ
 Zülküf DÜZEN
 Halil DÜZENLİ
 Kemal DÜZEN
 Hamdi DÜZENLİ
 Yahya DÜZENLİ
 İsmail DÜZEN

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ :

Gülen Köyü Kalkındırma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği

Adres: Gülen Köyü Dernekpazarı / TRABZON

   Tel: 0 212 677 53 61
  Fax: 0 212 677 53 61


ALMANYA'DAKİ GÜLEN KÖYÜ DERNEĞİ HAKKINDA

DERNEK YÖNETİM

Başkan:
B.Yardımcısı:
Genel Sekreter:
Sayman:


 

 KURULU ÜYELERİ:

 Servet IŞİLDAR
 Bilal DÜZENLİ
 Mustafa DÜZENLİ
 Muhammet DÜZEN
 Mustafa DÜZEN
 Servet DÜZEN
 Salih AKTÜRK

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ :

YGKYD-2000 Yurtdışındaki Gülen Köylüler Yardımlaşma Derneği

Adres: Servet Işildar Obere Weinsteige 16,D-70597 stuttgart / ALMANYA

   Tel: 0049 711 23 10 780
  Fax: 0049 711 23 10 779


SULUOVA'DAKİ KARADENİZ DERNEĞİ HAKKINDA

DERNEK YÖNETİM

Başkan:
B.Yardımcısı:
Genel Sekreter:
Sayman:


 

 KURULU ÜYELERİ:

 Rizvan KORKMAZ
 Yalçın YİĞİT
 Nuri ASLANTÜRK
 Murat ÇOBANOĞLU
 Salih Zeki GENÇ
 ...
 ...

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ :

Suluova Karadeniz Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Adres: Orta Mahalle Hüdaverdi Sokak NO: 18 Suluova / AMASYA

  Tel: 0358 417 00 38
 Fax: ...


 

D E R N E K Ç İ L İ K :

Yüreklerin ve kalplerin her zaman Memleket için atan insanlarimizin,Köy özlemi vardır. Tabi ki köyde doğup, büyüyenler daha iyi bilir, bu hasretin özlemini, Çeken bilir memleketteki yoksul hayatın zorluklarını Yaşayan bilir. Dağlarda, tarlalarda,yazın sıcağında çalışmanın zorluklarını, İşte bu şartlarda yaşadığımız köyümüzü, terk etmenin buruk üzüntüsünü çekerek, hasretine katlanarak, yaşam mücadelesi verdiğimiz Gurbet ellerinde neleri hatırlarız biliyor musunuz, Derede göl yapıp yüzmenin özlemini, Harmanlarda top oynamanın özlemini, Yine harmanlarda dövülen buğdayın oluşunu Tarih olmuş ,kağnılarla sap çekmenin, harman sürerken düvenlere binmenin zevkini.

Gençlerimizi geçmişini unutturmamak için tabi ki geçmişi yaşamalarını istemiyoruz; ama nereden geldiklerini, Atalarının, Analarının, Babalarının ne zorluklarla ne şartlarla mücadele verdikleri toprakları unutmamaları için büyük şehirlerde yaşarken gençlerimize örnek davranışlarla bazı şeyleri öğretmeye çalışıyoruz, buraya kadar anlattıklarım mecazi anlamda geriye bakış açımızdı,

Önemli olan bizim ve çocuklarımızın ilerisi ve geleceği, bu bakımdan konumuz nereye geliyor.Ayrı, ayrı bölgelerde, bölünmüş Köy halkımızın dayanışmasını,birlikteliğini, geleceğin umutları gençlerimizin akraba bağlarını ve kaynaşmayı sağlayıcı, birlik ve beraberliği sağlamana'nin araçlarindan biride dernekçiliktir.

DERNEKÇİLİK NEDİR :

23.11.2004 Tarihinde yürürlüğe giren 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre (2. madde tanımı) “Dernek: Kazanç Paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere; en az yedi,gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları kişi topluluklarıdır.

Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere: Dernekçilik zor özveri isteyen bir sanattır!.. Federkarlıkla çalışmak ister, çalışanı desteklemek, taktir etmek hakkını yadetmek ister, hoşgörü ister…Burdan hareketle dernek yöneticileri, Dernekcilikte en üstten en alta kadar her üye görev ve sorumluluğunu bilmelidir. Üyelik vecibelerini yerine getirmelidir. Özveride bulunmalıdır. Saygılı ve saygın olmalıdır.

Günümüzde; modern ve çağdaş bir toplum olabilmenin en önemli unsurlarından birinin, Sivil Toplum Örgütleri olduğu uzun süreden beri bilinen bir gerçektir. Sivil toplum örgütleri ( Dernekçilik ) toplumların kendi yarar ve mutlulukları için kendilerini organize edilebilmiş denetim ve yönlendirme mekanizmalarıdır.

DERNEĞİN AMACI :

Trabzon Dernekpazarı Gülen Köylüleri arasında sosyal dayanışmayı tesis etmek, daha iyi yaşam koşullarına kavuşturmak, refah düzeylerini yükseltmek, Sosyal, ekonomik, Kültürel yönden geliştirilmesini sağlamak, maddi ve manevi yardımda bulunmak, dostluk, kardeşlik bağlarının tesisi, kültürel zenginliklerini geliştirmek, yeni yetişen nesillerini eğitim ve sağlık sorunları ile her türlü ihtiyaçlarının temini için hizmetlerin sürdürülmesini sağlamak

DERNEĞE ÜYE OLMA :

a-) Derneğe Üye olma

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş herkes üyelik için derneğe başvurabilir. Bu başvuru, yazılı olup, dernekçe hazırlanmış (Üyelik Bildirgesi) doldurmak ve imzalamak suretiyle olur. Yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içerisinde üyeliğe kabul ve reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır. Dernekler Kanununda gösterilen kamu hizmeti görevlilerin üyeliğe kabulü için ilgili merciden izin almış olmaları şartı aranır. Derneğe yardım amacıyla aynı ve maddi yardımda bulunanlara, 10 yıl süre ile yönetim kurulu üyeliği yapanlara dernekçe düzenlenmiş (Onur Belgesi) verilir ve bu kimseler Fahri Üye olarak kaydedilirler. Ayrıca derneğe hizmeti geçenlere Yönetim Kurulu Fahri Üyelik payesi verilebilir. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılırlar, ancak organlara seçilme ve oy kullanma hakları yoktur. Fahri üyeler ve onur belgesi alanlar için ayrı defter tutulur.

b-) Üyelerin hakları

Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa etme hakkına sahiptir. İstifa yazılı dilekçe ile yapılır.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Vekâleten oy kullanılmaz.

DERNEKTEN ÇIKMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ :

Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar, dernekte yetki almaksızın derneği vecibe altına sokanlar, temiz kudretini kaybedenler, yüklendiği aidatı belirtilen dönemler içerisinde mazeretsiz ödemeyenler, hakkında kendilerinin yükümlülükleri için yazılı ihtar yapılarak uyarılır. Yapılan bu uyarılara rağmen tutum ve davranışlarında ısrar ederlerse Yönetim Kurulu kararı ile üyeliklerine son verilir. Üyelik kayıtları defterden silinir. Birikmiş aidatlar hususunda ise gerekirse icra yolu ile tahsili cihetine gidilebilir.

Dernekten çıkan ve çıkarılanlar, dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler. Dernekten çıkarılanların derneğe tekrar üyeliği için ancak genel kurula ihtiraz hakları vardır. Genel kurulun vereceği karar doğrultusunda Yönetim Kurulu hareket etmek zorundadır.

Mobil Uyglaması

Son Üyeler

         
Twittear