Gülen Köyü Muhtarlığı

Kullanıcı Bilgisi

 
 
Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. Aktivasyon epostanız mı yok?

Gülen Köyü Hakkında

Kültürümüz

İstatistikler

  • stats Toplam Üye: 1.750
  • stats Toplam İleti: 62.337
  • stats Toplam Konu: 9.644
  • stats Toplam Kategori: 7
  • stats Toplam Bölüm: 152
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2.613

Gülen Köyü Muhtarlığı

..:: GÜLEN KÖYÜ MUHTARLIĞI ::..


31.03.2019 SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE GÜLEN KÖYÜ MUHTARI

 

ADI SOYADI :
BABA ADI :
DOĞUM YERİ :
D.TARİHİ :
Ö. DURUMU :
MESLEK :
TELEFON :
CEP TLF :
E-MAİL :

 

 ARİF DÜZEN
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 arifduzen@gulenkoyu.com


BU GÜNE KADAR GÜLEN KÖYÜNE HİZMET EDEN MUHTARLARIMIZ

Adı ve Soyadı:
Dursun Biber
Sefer Yazıcı
Süleyman Aktürk
Cafer Algül
Dursun Bektaş
Mustafa Düzenli
Mikdat Düzenli
Dursun Bektaş
Dursun Ali Düzenli
Salih Biber
Arif Düzen
Görev Tarihleri:
13.08.1950 - 17.11.1963
17.11.1963 - 12.12.1977
12.12.1977 - 25.03.1983
25.03.1983 - 15.02.1984
15.02.1984 - 27.02.1994
27.03.1994 - 18.04.1999
18.04.1999 - 28.03.2004
28.03.2004 - 29.03.2009
29.03.2009 - 30.03.2014
30.03.2014 - 31.03.2019
31.03.2019 - ................
..:: MAHALLE MUHTARININ GÖREVLERİ ::..

01 - Seçim zamanlarında sandık seçim kurullarına, sağlık ocağı ve sağlık merkez kurullarına ve emlak vergisi ile ilgili olarak arsaların bedel tespit komisyonu gibi kurul ve komisyonlara katılmak,
02 - Sandık seçim listelerinin ve askerlik çağına girmiş olanların kimlik çizelgelerinin askıya çıkarılması gibi ilan işlerinin yapılması,
03 - Cadde, sokak ve meydan levhalarını zaman zaman kontrol ederek eksik ve bozulmuş olanları belediyeye bildirerek yapılmasını sağlamak,
04 - Salgın ve bulaşıcı hastalıkları şüpheli kimseleri ilgili kuruluşlara bildirmek,
05 - Askerlik ve seferberlik başta olmak üzere tebligatların yapılmasında yardımcı olmak,
06 - Seçmen kağıtlarının dağıtılmasını sağlamak,
07 - Mahallede oturan vatandaşlar için gerekli ilmühaberler düzenleme,
08 - Nüfus kağıdını kaybeden yada yenisini çıkarmak isteyenlere gerekli olan belgeleri düzenlemek,
09 - Muhtaç, yaşlı, sakat ve kimsesizlere ,"Yeşil Kart" verileceklerin ve afet zamanlarında yardım yapılacakların tespiti gibi işlerde idareye yardımcı olmak,
10 - Mahallede yapılan ve yürütülen hizmetlerle ilgili görüş bildirmek.

..:: KÖY MUHTARININ GÖREVLERİ ::..

01 - Hükümet tarafından bildirilecek kanunları, nizamları köy içinde ilan etmek ve halka anlatmak ve kanunlar, nizamlar, talimatlar, emirler ile kendisine verilecek işleri görmek;
02 - Köyün sınırı içinde dirlik ve düzenliği korumak (asayişi korumak);
03 - Salgın ve bulaşık hastalıkları günü gününe Hükümete haber vermek;
04 - Hekim olmayanların ve üfürükçülerin hastalara ilaç yapmasını menetmek ve Hükümete haber vermek;
05 - Köylünün çiçek ve bulaşık hastalıklar aşısı ile aşılanıp hastalıktan kurtulmasına çalışmak;
06 - Köye gelip gidenlerin niçin gelip gitmekte olduklarını anlamak ve bunlar içinde şüpheli adamlar veyahut ecnebiler görülürse hemen yakın karakola haber vermek;
07 - Her ay içinde köyde doğan, ölen, nikahlanan ve boşananların defterini yapıp ertesi ayın onuncu gününden evvel nüfus memuruna vermek ve köyün nüfus defterini birlikte götürerek vukuatı yürüttürmek;
08 - Vergi toplamak için gelen tahsildarlara yol göstermek, yardım etmek ve tahsildarların yolsuzluğunu görürse Hükümete haber vermek.
09 - Asker toplamak ve bakaya ve kaçakları Hükümete haber vermek;
10 - Köy civarında eşkıya görürse Hükümete haber vermek ve elinden gelirse tutturmak;
11 - Köylünün ırzına ve canına ve malına el uzatan ve Hükümet kanunlarını dinlemiyen kimseleri köy korucuları ve gönüllü korucularla yakalattırarak Hükümete göndermek;
12 - Köy sınırı içinde yangın ve sel olursa köylüleri toplayıp söndürmeğe ve çevirmeğe çalışmak, (orman yangınlarında sınırdan dışarı olsa dahi yardıma mecburdurlar.);
13 - Mahkemelerden gönderilen celpname ve her türlü tezkere ve hükümleri lazım gelenlere bildirerek istenilen işleri yapmak ve mahkeme mubaşirine ve jandarmaya vazifesinde kolaylık göstermek;
14 - İhzar ve tevkif müzekkereleri (bazı adamların kanun namına tutulmasını emreden mahkeme kağıdı) gösterildikte aranılan kimseleri kağıdı getirenlere tutturmak;
15 - Zarar görenlerin şikayeti ve bilip işidenlerin haber vermesi üzerine sorup araştırmak;
16 - Bu kanunda ismi geçen davaları ihtiyar meclisine söyleyip hükmünü almak.

Madde 37 - Muhtarın göreceği köy işleri şunlardır:

01 - 13 üncü maddede sayılan işleri ihtiyar meclisi ile görüşerek yapmak ve yaptırmak;
02 - 14 üncü maddede sayılan işlerin yapılabilmesi için köylülere öğüt vermek;
03 - İhtiyar meclisi ile görüştükten sonra köylüyü işe çağırmak;
04 - İhtiyar meclisi kararı ile köy işlerine harcanacak parayı toplamak;
05 - Köy işlerine harcanacak parayı topladıktan sonra harcamak için emir vermek;
06 - Bir ay içinde nerelere ve ne kadar para harcamış ise gelecek ay başında hesabatını ihtiyar meclisine vermek;
07 - Köy işlerinde hem davacı, hem hasım olarak mahkemede bulunmak ve isterse mahkemeye diğer birini yerine (vekil) göndermektir.

Madde 38 - Köy muhtarına köy işlerini gördükleri zaman karşı gelen ve kötü söyliyenler Devlet memuruna karşı koyanlar gibi ceza görürler.

Madde 39 - Muhtar yazılarını köy katibine yazdırır. Köyde katip bulunmazsa bu işi köyün muallimine ve yoksa imamına yaptırır.

Madde 40 - Köy muhtarının köylü faydasına olmayan kararlarını kaymakam bozabilir. Fakat, onun yerine kaymakam kendiliğinden karar veremez. Karar, gene köylü tarafından verilir.

Madde 41 - (Değişik: 18/7/1963 - 286/2 md.) İl merkezine bağlı köylerde vali, ilçelere bağlı köylerde kaymakamlar, muhtarın köy işlerini ve kanunlarla verilen diğer görevlerini yapmadığını görürlerse muhtara yazılı ihtarda bulunurlar. Buna rağmen iş görmiyen muhtar, yetkili idare kurulu kararıyla görevinden uzaklaştırılır.

..:: İHTİYAR MECLİSİNİN GÖRECEĞİ İŞLER ::..

Madde 42 - İhtiyar meclisi en az haftada bir defa toplanıp konuşur. İhtiyar meclisini muhtar toplanmağa çağırır. İhtiyar meclisi köy muhtarının çağırmadığı ve meclisin toplanma günü olmadığı vakitlerde dahi köy muhtarına haber vererek kendi isteği ile toplanabilir.

Madde 43 - İhtiyar meclisi köy işlerini en ziyade lazım olandan başlayarak bir sıraya koyar ve biri yapılıp bittikten sonra sırasiyle hepsini köylüye gördürmeğe çalışır. Evvel yapılması lazım gelen sağlık, yol, mektep işlerinin geri bırakıldığı haber alınır veya şikayet edilirse köyün bağlı olduğu kaymakam veya vali tarafından gösterilen yolda yapılır.

Mobil Uyglaması

Son Üyeler

         
Twittear