İslami Gelenekler

GÜLENDER Üyeliği


Kullanıcı Bilgisi

 
 
Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. Aktivasyon epostanız mı yok?

Gülen Köyü Hakkında

Kültürümüz

İstatistikler

  • stats Toplam Üye: 1.744
  • stats Toplam İleti: 62.300
  • stats Toplam Konu: 9.615
  • stats Toplam Kategori: 7
  • stats Toplam Bölüm: 152
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2.613

İslami Gelenekler

..:: İslami Gelenekler ::..

Of-Çaykara yöresi, medreseleri ve alimleriyle de ünlüdür. Trabzon Rum İmparatorluğu döne-mi boyunca Of ve Çaykara vadisinde çok sayıda rahip ve papaz yetiştiren Manastır ve kilise vardı. Yörenin 1461'de Osmanlılar tarafından fethiyle birlikte aynı yoğunlukta İslami irşad, tebliğ, eğitim-öğretim faaliyetleri yoğunlaştırılmıştır. Buna paralel olarak medreseler çoğal-mıştır. Türkiye'nin hemen hemen her tarafında bir Of veya Çaykara'lı ilim adamı bulmak mümkündür. Aynı gelenek tüm yörede olduğu gibi Gülen Köyü'nde de özellikle İslami İlimler ve Hafızlık uzun yıllar sürdürülmüştür. Halen de köyün Kur'an Kursu'nda Hafızlık eğitimi de-vam ettirilmektedir.

Köyün Kur'an Kursunda ehil hocaların gözetiminde; çocuklar 10-12 yaşına gelinceye kadar temel İslami bilgiler verilir, günlük ibadetler için gerekli dua ve "Yasin", "Tebareke" gibi bazı sureler ezberlettirilir, Kur'anı "yüzünden" okumak öğrettirilirdi.

1950'li yıllara kadar camide okuyan talebelere murit, aynı dersi yapan talebe arkadaşlarına da şerik denirdi.

Köyün Kur'an Kursu'nda okuyan çocuklara Allah, Peygamber, Ahiret, Ölüm, Kur'an ve İba-detler "kafiyeli beyitler" şeklinde ezberlettirilir (1935-1940'lı yıllar):

İşte Gülen köyü şivesiyle birkaç örnek:

"Kelimdur ey ğafil insan Seni oldamasun tünya
Kel tünyada atma ğuser Keçmişlerunden al hisse
Bu tünyada kalmaz kimse Elüm var irişur bir kün.
Elüm var kelur afati Akar közunden kan kati
Kedururler paşsuz ati Piner da kideruk pir kün.
Hesap ederler maluni, Kimse pilmez ehvaluni
Kebr içinde sualuni Yolağuz verursun pir kün.
Hazreti Heva anamuz Ona da kalmadi tünya "

Sultan Abdülhamit döneminde bu medreselerde okuyanlardan (ilim tahsili kesintiye uğrama-ması için) asker alınmazdı.

Köyün eski alimlerinden bazılarının isimleri: Molla Ömer Efendi, Molla İsmail Efendi, Molla Mehmet Efendi, Hacı Şerif Efendi, Molla Yakup, Molla Şaban, Molla Ali, Molla Dursun, Molla Salih, Molla Hasan, Molla Hüseyin...

Köyde yetişen bazı Hafızlar ise: Hafız Osman (Düzenli), Hafız Ali Fahri (Hafız Mikdat), Ha-fız Mustafa (Düzenli), Hafız Mustafa (Düzen)...

Ölüm

Tüm Anadolu'da olduğu gibi Gülen Köyü'nde de ölüye saygı ileri safhadadır. Köyde birisi öldüğünde köyde bulunan herkes cenaze namazına katılır. Cenaze namazı mezarın yanında veya en yakın yerde kılınır. Herkes hakkını helal eder ve ölünün kabre konmasına kadar me-zarlıktan ayrılmazlar. Ölünün yakınlarına 'taziye'de bulunulur.

Eski adetlerde definden sonra cenaze sahibi tarafından fakir erkeklere havlu, tüm kadınlara başörtüsü, iskat için de para dağıtılırdı.

Bir Önceki Sayfaya Dönün

Mobil Uyglaması

Son Üyeler

         
Twittear