Visir'de Timar Sahipleri

GÜLENDER Üyeliği


Kullanıcı Bilgisi

 
 
Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. Aktivasyon epostanız mı yok?

Gülen Köyü Hakkında

Kültürümüz

İstatistikler

  • stats Toplam Üye: 1.740
  • stats Toplam İleti: 62.286
  • stats Toplam Konu: 9.608
  • stats Toplam Kategori: 7
  • stats Toplam Bölüm: 152
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2.613

Visir'de Timar Sahipleri

..:: Visir'de Timar sahipleri ::..

1486 tarihli defter:

Trabzon'un Fethi (1461)'nden 25 yıl sonra tanzim edilen II. Bayezid dönemine ait ilk defter olan 1486 (H. 892) tarihli "Trabzon Mufassal Timar Defteri"nde; Visir'i Ohlara köy grubu a-dı altında buluyoruz. Bu tarihte Ohlara Köyü (Karye-i Ohlara) 3 parçaya, bu parça köylerin gelirleri de 5 timar hissesine ayrılmıştır.

Ohlara Köyü'nün 2. parçasına ilişkin defterin 306 ve 307 nci sahifelerinde; "Timar-ı Mehmed veled-i İbrahim (Rumelinden sürülen Arnavudlardandır). Ve Abdi ve Murad" kayıtları vardır. Yani "Rumeli'den sürülen Arnavutlardan İbrahim oğlu Mehmet ve Abdi ile Murat'ın timarı" olarak, "Hisse an karye-i Ohlara, timar-ı mezkürun" yani "Adı geçenlerin timarı olarak Ohlara köyünün hisseleri"şeklinde kayıtlıdır. Bu parça köy 128 hane, 6 bekar erkek (mücerred) ve 3 dul kadın (bive)'den müteşekkildir. Tahmini nüfusu 661 kişidir. Timar Sa-hipleri dışında müslüman yoktur.

Ohlara'nın bu 2. parçası bugünkü Visir köyüdür. Timarının 3'e ayrılıp bir bölümünün (Şu an-da köyde yaşayan geniş sülale olan Abdioğulları'nın atası ) Abdi'ye verilmesi burasının Visir olduğunu gösteriyor.

1515 tarihli defter:

1515 tarihli Osmanlı Tahrir Defterinde Visir'in önce (Köye Müslüman-Türk olarak ilk yerle-şen Abdioğulları'nın atası) Abdi'ye, Abdi'nin vefatından sonra da oğlu Hızır'a "havale edil-diği"ni görüyoruz. Bu tarihte Visir'de 6 Müslüman-Türk hane bulunmaktadır.

Diğer kayıtlar..

1610 tarihinde Padişah I. Ahmet döneminde Sadrazam Kuyucu Murat Paşa komutasında İran Seferi'ne katılanlar arasında Visir'den Timarlı Sipahi olarak Ali ve Ramazan isimli iki şahıs vardır.

Trabzon'un fethinden (1461) önce Visir'in Solaklı vadisinde bulunan bazı büyük manastırlara ait vakıf olduğunu görüyoruz.

1400-1500'lü yıllarda da köyde Fındık, Ceviz, Kendir, Kestane, Bostan yetiştirildiğini görü-yoruz. Gene bu yıllarda köyde 2 adet değirmenin olduğunu da yukarıda adı geçen kaynaklar-dan okuyoruz.

Bu yıllarda Visir'in nüfusu 40-46 hane arasında değişmektedir.

1584 tarihli III. Murat tuğralı defterde Visir'in toplam vergisi 5.000 akçadır ve "Timar-ı İbra-him-İbrahim'in Timarı"dır.

1603 tarihli I. Ahmet tuğralı İcmal Defteri'nde de Visir'in toplam vergisi 5.000 akça olup, "Timar-ı Halil Dizdar-ı Yomra-Yomra Dizdarı Halil'in Timarı"dır.

Gülen Köyü'ne Müslüman-Türk (Oğuz) Yerleşimi

1071'den itibaren Anadolu'ya Müslüman Türk'lerin kitleler halinde girişinden sonra Doğu Karadeniz Bölgesine en yoğun iskan hareketi Trabzon'un fethiyle birlikte (1461) başlamıştır. Bu tarihten itibaren bölgede Müslüman-Türk nüfusun tedrici olarak çoğalmaya başladığını görüyoruz. Bir taraftan fethedilen bölgeye Müslüman-Türk unsuru yerleştirilirken diğer ta-raftan Osmanlı'nın hiçbir asimilasyona başvurmadan, müthiş bir toleransla (hoşgörü) gayr-i müslim tebaa'nın bu bölgede varlığını 1800'lü yıllara kadar sürdürdüğünü de görüyoruz.

Bilindiği üzere Doğu Karadeniz Bölgesi'ne yerleşen Müslüman-Türklerin büyük bir bölümü; Oğuzlar'ın Çepni boyudur. 1461'e kadar Giresun, Tirebolu, Görele ve Vakfıkebir'de yani Trabzon'un batısında yaşayan Çepni'lerin 1461'den itibaren Trabzon'un doğusuna (Yomra, Arsin, Araklı, Sürmene, Of çevresine) doğru yayıldıklarını görüyoruz. Tahrir Defterleri'nden de fetihden sonra Of ve köylerine Müslüman Türk boyu Oğuz/Çepni'lerin yerleştiğini anlıyo-ruz. Gülen Köyü'ne de fetihle birlikte Müslüman Türk'lerden Oğuz/Çepni'ler yerleşmişlerdir.
Gülen Köyü'nde bulunan 'Büyük Aile-Sülale"ler şunlardır: Abdioğulları, Ayazoğulları, Cevahiroğulları, Çobanoğulları, Gençahmetoğulları, Hacımahmutoğulları, Hacısalihoğulları, Hacıyakupoğulları, İslamoğulları, Kamiloğulları, Karabiberoğulları, Kocalekoğulları, Kofoğulları, Mollahasanoğulları, Mollamustafaoğulları.Mollaömeroğullları, Ustatemeloğulları, Uzunmehmetoğulları,

Bir Önceki Sayfaya Dönün...

Mobil Uyglaması

Son Üyeler

         
Twittear