Yemek Adabı

GÜLENDER Üyeliği


Kullanıcı Bilgisi

 
 
Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. Aktivasyon epostanız mı yok?

Gülen Köyü Hakkında

Kültürümüz

İstatistikler

  • stats Toplam Üye: 1.739
  • stats Toplam İleti: 62.277
  • stats Toplam Konu: 9.603
  • stats Toplam Kategori: 7
  • stats Toplam Bölüm: 152
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2.613

Yemek Adabı

..:: Yemek Adabı ::..

"Büyük Aile"nin hakim olduğu aile düzeninde toplu davranış ve yaşama biçimlerinde tam bir disiplin ve uyum vardır. Tarladaki çalışmadan evin içindeki uğraşlara hatta yemek biçimine kadar.

Yemekler evin aşanasında toplu olarak yenir. Yemeğe evin büyükleri ile birlikte başlanır. Başlamadan evvel "Eğuzü besmele" çekilir. Yemek arasında konuşulmaz. Yemek bittikten sonra "şükür duası" edilir. Klasik duaların yanı sıra türkçe olarak da şükür ifade eden dualar vardır:

"Allahum sağa Hemdolsun, şükrolsun. Verduğun nimetlere, verduğun pereketlere. Her kimun zerre kadar hakki var isa olsun ruhleri içun."

Savaşlara Katılanlar, Gaziler, Şehitler

Anadolu'nun diğer yörelerinde olduğu gibi Gülen Köyünde de 1. Dünya Savaşı, İstiklal Har-bi, vs. ye katılanlar, gazi ve şehid olanlar vardır. Bunlardan hatırlayabildiklerimiz şunlardır:

Köyde İstiklal Madalyası ve Gazilik Beratı alanlar:

Abdioğullarından Ali oğlu Hamdi DÜZENLİ (1311 doğumlu)
Kofoğulları'dan Sefer oğlu İbrahim YİĞİT (1316 doğumlu)
Karabiberoğulları'ndan Yakup oğlu Dursun GENÇ (1315 doğumlu)
Kamiloğulları'ndan Salih oğlu Kamil AKYOL (1313 doğumlu)

Değişim olgusu..

Her kuşağın "bizim zamanımızda" diye başlayarak enerjilerinin doruk noktada olduğu kendi dönemlerini yadediş biçimleri bugün de sürüp gidiyor. Bu insanın fani olmasının dolayısiyle değişimin bir gereği..

Ancak; tarihsel arka plandaki insan ve toplumsal dokunun önemli kırılma ve bozulmalara uğ-ramadan, zamanın araçlarını da önüne katarak sürdürüldüğü coğrafyalarda, birdenbire ve hızlı bir biçimde meydana gelen değişmeler geleneksel değer ve anlayışları önemli ölçüde tahrip e-diyor.

Gülen Köyü'nde de..

Köyde hissedilen, farkedilen bu sosyal değişimi ifade eden köye mahsus bir mısra:

"Kalktı dünyadan muhabbet, utanmak, edep haya
Her biri der Müslümanım dilde söylerler güya!"

Gülen Köyü'nde Komşuluk ilişkilerinden insan davranışlarına, çevre ile olan münasebetlere kadar tüm dokuda önemli zedelenmeleri görebiliyoruz. Şunu da özellikle belirtmek gerekiyor ki; bu toplumsal bozulma'dan insan-tabiat ilişkilerine kadar tahribatın en az görülebileceği bölgelerden birisi Doğu Karadeniz'dir. Coğrafyanın tahribata uzun süre müsaade etmeyici ya-pısından dolayı, her tür kirlenme ve bozulmaya karşı direnebilen bir dokusu da vardır Doğu Karadeniz'in..

Bu konuda köyün yaşlıları'nın gözlemleri oldukça önemli :

Hasan Ayaz (100): "Eskiten taha yakin idi piripirine insanlar. Şimdiki varluk vakti kimse kimseyi tanimayi."

Emine Aktürk [(90) Mine Hala]:"Evelten pirpirine taha pağli iduk. Şindi herkes kendi kendine tuşti. Evelten taha fakirluk varti. Aha pizum ekraba çok zenkinledi ta ne oldi. Huzur o zaman idi.

Dursun Aktürk [(80) Rimit Lakaplı]: "..Eskiten insanlar pirpirine samimi idiler ama en kuçuk şey içun senlan şamata çikarapilurdiler. Ama şindi teyil. Hiç itibara almayiler olari. Eskiden hurmet var idi. Ufak peyuk tanilurdi. Pen şindi oyle oluyirum pazen arabadan enmekluk oluyirum. Ola arabacisun sen. Pen şindi tesem sağa, (oyle ya herif kitti oturdi oraya, niçun o-raya atam kodun. Pilursun pen sağa tedum keleceğum.) Senun terbiyen olsa karandi kelecek pilepilursun. Niçun? Yaşliluk itibariyla.

Bir Önceki Sayfaya Dönün...

Mobil Uyglaması

Son Üyeler

         
Twittear